Aqrotexniki xidmət

Aqrar sahədə göstərdiyimiz xidmətlər 

 Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına aqrotexniki xidmətlərin göstərilməsi iki üsulla həyata keçirilir:

1.

Texnikaların mexanizatorlara operativ lizinqə verilməsi

2.

Fermerlərə aqrotexniki xidmətlərin göstərilməsi

 

  • Texnikaların mexanizatorlara operativ lizinqə verilməsi

 Bu zaman Cəmiyyətin rayon bölmələrinin istifadəsinə ayrılmış texnikalar regionlarda xırda və orta təsərrüfat sahələrində aqrotexniki xidmətlərin həyata keçirilməsi məqsədilə mexanizatorların müvəqqəti istifadəsinə verilir. Belə ki, mexanizator Cəmiyyətin müvafiq Regional Nümayəndəliklərinə və rayon bölmələrinə müraciət edərək RN və RB-lərə ayrılmış və müvəqqəti istifadəyə verilməmiş azad texnikalardan operativ lizinq müqaviləsi bağlamaqla istifadə edə bilərlər. Müraciət edildikdən sonra 1-3 gün müddətində operativ lizinq müqaviləsi bağlanılır və mexanizatorlar tərəfindən texnika tam komplektləşdirilmiş və saz vəziyyətdə parkdan təhvil alınır.

 Zəruri olan sənədlərin siyahısı: 

·         texnikanı idarə etmə hüququ verən, müvafiq sənəd-sürücülük vəsiqəsi;

·         şəxsiyyət vəsiqəsi;

·         pambıqyığan, taxılyığan və s. kombaynlar üçün isə sertifikat.

 

  • Fermerlərə aqrotexniki xidmətlərin göstərilməsi

 Cəmiyyətin istifadəsinə ayrılmış texnikalar vasitəsilə xırda və orta təsərrüfat sahiblərinə aqrotexniki xidmətlərin həyata keçirilməsi üçün fermerlər müvafiq Regional Nümayəndəlik və rayon bölmələrinə müraciət edərək aşağıda göstərilmiş aqrotexniki xidmətlərdən növbəlilik prinsipi əsasında yararlana bilərlər.

"Aqroservis" ASC-nin yerli struktur bölmələri tərəfindən fermerlərə göstərilməsi nəzərdə tutulmuş aqrotexniki xidmətlər

1

Şum işi

2

Mala işi

3

Toxum səpini işi

4

Kultivasiya işi

5

Biçin işi ( ot, taxıl, soya, noxud, çəltik və s.)

6

Yığım işi (pambıq, günəbaxan, qarğıdalı dənlik və silosluq)

7

Yığılmış məhsulların qoşqular vasitəsilə daşınması

8

Mineral gübrə səpilməsi

9

Çiləyici ilə dərman səpilməsi

 "Aqroservis" ASC-nin yerli struktur bölmələri tərəfindən fermerlərə göstərilən aqrotexniki xidmətlərin iş vahidinin tarif cədvəli

Qeyd: Göstərilən qiymətlərə vergilər daxil deyildir

S/S Aqrotexniki işlərin adı İş vahidinin  dəyəri
(manat)
1   Şumlama 27sm 36
2   1 ha sahəyə ağır diskli mala ilə malalama 21
3   1 ha sahəyə kultivator torpaqdarayıcı mala (Şirvan malası) çəkilməsi 21
4   1 ha sahəyə diskli mala çəkilməsi 10
5   1 ha sahənin rotasion mala (üfiqi bıçaqlı) ilə yumşaldılması 22
6   1 ha sahədə qaysaq dağıdılması 12
7   Səpinqabağı malalama 17
8   Səpinqabağı hamarlama işləri 9
9   1 ha sahəyə çiyid (pambıq)  səpini 14
10   Suvarma arxlarının çəkilməsi 8
11   Pambıq sahələrində əsas suvarma kanallarının çəkilməsi 13
12   Cərgəarası  kultivasiya işləri 14
13   Cərgəarası  kultivasiya, gübrəvermə ilə 16
14   Qollu çiləyici ilə dərman səpilməsi 12
15   Pambıq kolunun ucunun  vurulması 14
16   1 ha sahədən pambığın  yığılması (birinci yığım) 119
17   1 ha sahədən pambığın  yığılması (ikiinci yığım) 85
18   2-2,5 t yükün (pambıq və çiyid) 1-20 km məsafəyə daşınması 22
19   2-2,5 t yükün (pambıq və çiyid)  21-30 km məsafəyə daşınması 28
20   2-2,5 t yükün (pambıq və çiyid) 31-50 km məsafəyə daşınması 43
21   2-2,5 t yükün (pambıq və çiyid) 51-70 km məsafəyə daşınması 57
22   2-2,5 t yükün (pambıq və çiyid) 71-90 km məsafəyə daşınması 71
23   5 t yükün (pambıq, yanacağ, çiyid, su) 1-20 km məsafəyə   daşınması 31
24   5 t yükun (pambıq, yanacağ, çiyid, su) 21-30 km məsafəyə daşınması 45
25   5 t yükün (pambıq, yanacağ, çiyid, su) 31-50 km məsafəyə daşınması 57
26   5 t yükün (pambıq, yanacağ, çiyid, su) 51-70 km məsafəyə daşınması 73
27   5 t yükün (pambıq, yanacağ, çiyid, su) 71-90 km məsafəyə daşınması 89
28   Çöpün doğranması 16
29   1 ha sahəyə dənli bitkilərin toxumunun  səpilməsi 12
30   1 ha sahəyə mineral gübrə verilməsi 9
31   Ventilyatorlu çiləyici ilə dərman səpilməsi 13
32   1 ha sahədən taxıl biçini (bütün kombaynlarla) 42
33   Qarğıdalının dən üçün yığımı 74
34   Günəbaxanın dən üçün yığımı 73
35   Yoncanın toxum üçün biçilməsi 63
36   Çəltik biçini  (taxıl kombaynı ilə Aran rayonları üçün) 78
37   Çəltik biçini  (taxıl kombaynı ilə Lənkəran rayonu üçün) 140
38   Soya və noxud biçini 63
39   Yaşıl yemin və qarğıdalının silos üçün biçilməsi (kombaynla) 76
40   1 ha yem bitkilərinin özüyeriyən otbiçənlə biçilməsi (LZ-3.2W) 24
41   1 ha-dan  otun  rotorlu otbiçənlə biçilməsi 16
42   1 ha sahədən çuğundur çıxarılması 65
43   1 ha sahəyə kartof basdırılması 53
44   1 ha sahədən kartof çıxarılması 43
45   Ot, küləşin (1000 ədəd kipin 1 gündə) preslənməsi  105
46   Çala qazanın bir gündəki iş norması (120 çala/gün) üçün 64
47   2 cərgəli silos biçənlə 1 ha qarğıdalı sahəsinin biçilməsi 55
48   3 cərgəli silos biçənlə 1 ha qarğıdalı sahəsinin biçilməsi 65
49   Lazerli  mala ilə torpağı düzləndirmə 189
50   Rotasion mala (şaquli bıçaqlı) ilə sahənin malalanması 39
51   DC-70 G mini çəltik kombaynı ilə 1 ha sahədən çəltik biçini  105
52   Laverda kombaynı ilə çəltik biçini - Aran rayonları üçün 112
53   Laverda kombaynı ilə çəltik biçini - Lənkəran rayonu üçün 154
54   3  və 5 gövdəli  vərdənəli  riperlə 1 ha sahənin yumşaldılması 44
55   7 gövdəli AGK-HYDRO-7 markalı vərdənəli riperlə 1 ha sahənin     yumşaldılması 51
56   9 gövdəli AGK-HYDRO-9  markalı vərdənəli riperlə 1 ha sahənin   yumşaldılması 56
57   Quru peyininin sahəyə səpilməsi 37

Aqroservis ASC

© 2020 Aqroservis ASC

Aqroservis ASC